RITARI-LUOKKA    

                    

            6. Ritarit

Tähän luokkaan siirtyvät ne patrioottiset Urho-klubin jäsenet, jotka voivat olla enää hengessä mukana toiminnassamme: tähän klubiluokkaan pääsy vaatii uhrauksista suurimman.

Tähän luokkaan kuuluvia jäseniä tulee muistella aina erittäin suurta arvokkuutta osoittavalla tavalla ja kutsua heitä kunnianimellä Sir + etunimi tai sukunimi.

RITARI-luokan jäsenellä ei ole enää vastuuta mistään, eikä jäsenmaksua peritä. Klubijäsenyys tässä luokassa on ikuinen.

Alla kuvia klubimme kunniakkaista RITAREISTA.

Sir Urho Sir Martti

Ritarien muistoa kunnioittaen

Sivusto © Juha Räty