Arvoisat kansalaiset!

Kära hamburgare!


 
Epäselvyyden edut

YLE Uutiset teki joulukuun puolivälissä kyselytutkimuksen, jolla selvitettiin suomalaisten suhtautumista Vanhasen hallituksen toimiin vakavaksi käyneen taloustilanteen hoitamisessa. Kyselyä varten haastateltiin runsas tuhat suomalaista eli tulokset ovat tavallisen luotettavia, mutta tavallista mielenkiintoisempia. Tutkimuksen tulokset julkistettiin toissapäivänä (toissapäivänä siitä, kun paginoitsijamme oli toimittanut pakinansa vuodenvaihdelomalla olevaan toimitukseemme. Julkistus myöhästyi 4 päivää, toim. huom.).

Yli puolet vastanneista piti hallituksen toimenpiteitä epäselvinä. Toinen tapa ilmaista asia on, että nämä ihmiset eivät käsittäneet, mitä hallitus on tehnyt tai onko hallitus ylipäätään tehnyt mitään. Vielä suurempi enemmistö kansalaisista oli kuitenkin tyytyväisiä hallituksen toimenpiteisiin talousongelmien hoidossa. Tarkemmat luvut olivat, että vain 42 prosenttia kansalaisista piti hallituksen toimia selkeinä mutta peräti 56 prosenttia oli tyytyväisiä hallituksen toimiin

Kyselytutkimuksen uutisoinnissa ei valitettavasti kerrottu sitä, kummat ovat tyytyväisempiä hallituksen toimiin: ne jotka pitävät niitä selkeinä vai ne, jotka pitävät toimia epäselvinä. Jotain voidaan päätellä siitä, että puolueista Kokoomuksen kannattavat pitävät hallituksen toimia selkeämpinä kuin muiden puolueiden kannattajat ja tunnetusti Kokoomuksen kannattajat ovat myös tyytyväisimpiä nykyhallituksen toimiin. Niinpä voimme olettaa, että suuri osa niistä, jotka pitävät taloustoimia selkeinä, ovat myös tyytyväisiä hallituksen toimintaan.  Täysin suoraviivaista päättely ei ole, sillä epäilemättä osa niistä vastaajista, jotka todella näkevät hallituksen toimenpiteiden merkityksen, ovat niihin hyvistä syistä tyytymättömiä.

Joka tapauksessa kansalaisten tyytyväisyys on paljon laajempaa kuin näkemys hallituksen toimenpiteiden selkeydestä. Kyselyn tuloksena voidaan vetää sellainen johtopäätös, että monet kansalaiset ovat tyytyväisiä sellaisiin toimenpiteisiin, joita he eivät ymmärrä.  Jos kyselyn tuloksia peilataan koko Suomen asukaslukuun, voidaan päätellä, että meillä on vähintään kuusisataa tuhatta äänestysikäistä suomalaista, jotka eivät pidä hallituksen toimia selkeinä, mutta ovat silti hallituksen toimiin tyytyväisiä. Tuo luku on minimiarvio ja laskettu sillä perusteella, että kaikki hallituksen toimia selkeinä pitävät olisivat niihin tyytyväisiä.  Luku on yhtä suuri kuin suurimman puolueen äänimäärä viime kunnallisvaaleissa.

Kunnallisvaalien jälkeen erityisesti vaalitappion kärsineitten Keskustan ja Demarien leireissä arvioitiin, etteivät he saaneet viestiään ymmärretyksi suomalaisille. Tämä YLE Uutisten tutkimus paljastaa, ettei puolueitten kannatakaan yrittää tehdä itseään ja toimiaan ymmärretyiksi. Itse asiassa toisinaan puolueelle voi olla hyvinkin haitallista, jos ihmiset ymmärtävät puolueen toimien merkityksen, mutta se on sitten jo eri paginan aihe. Sitä ennen toivotan kuitenkin lukijoilleni hyvää uutta vuotta.

 

 UAT

<-PALUU PAGINA-PÄÄSIVULLE