Arvoisat kansalaiset!

Kära hamburgare!


 Vallan vahtikoirat

Suomessakin on nyt levinnyt tietoisuus talouden taantumisesta myös kotimaassamme. Tilastonikkarit ovat huomanneet, että taloutemme oli taantumassa jo tämän vuoden kesäkuussa, mutta silloin emme saaneet asiasta mitään tietoja.

Käännekohdaksi taloustilanteessa näyttää muodostuneen kunnallisvaalit. Ennen vaaleja meille kerrottiin, että meillä menee hyvin ja suomalaiset selviävät kansainvälisestä taantumasta pelkällä säikähdyksellä. Ilmeisesti kävi niin, että koska yritysten vaalirahoitus kunnallisvaalien ehdokkaille oli niukkaa, kunnallisvaaleista ehdokkaille ja puolueille aiheutuneet kustannukset syöksivät kansantaloutemme taantumaan.

Kunnallisvaalien jälkeen huonot talousuutiset ovat täyttäneet tiedotusvälineemme. Olemme saaneet lukea irtisanomisista ja lomautuksista. Päivä toisensa jälkeen julkaistut ennusteet ensi vuoden talouskasvusta ja valtion ja kuntien verotuloista ovat jatkuvasti huonontuneet.

On todella onnellista, että saimme käydä kunnallisvaalit hyvässä uskossa kansantaloutemme tilaan. Jos tiedot taantumasta olisivat levinneet tiedotusvälineisiin jo ennen vaaleja, vaalitaistelusta ja –keskustelusta olisi tullut hyvin ikävä. Kun muutenkin kyseessä oli pimenevä vuodenaika, oli hienoa, että vaalikeskustelut käytiin valoisissa tunnelmissa. Muussa tapauksessa kansakuntamme olisi helposti voinut vajota synkkyyteen ja masennukseen.

On todella loistava saavutus ja osoitus valtaapitävien ja tiedotusvälineiden rikkumattomasta yksituumaisuudesta, että kansantaloutemme taantuminen pystyttiin pitämään salassa kunnallisvaaleihin asti. On hämmästyttävää, että Suomen kaltaisessa monen toimijan ja monen puolueen maassa, pienintäkään oikean tiedon hippusta ei vuotanut minkään tiedotusvälineen kautta julkisuuteen.

Tiedotusvälineitä pidetään hyvin tärkeänä valtiomahtina. Niitä pidetään vallan vahtikoirina, jotka tuovat esille päättäjien virheitä ja epäonnistumisia. Suomessa tiedotusvälineet ovat ymmärtäneet oivallisesti vahtikoiran tehtävät. Meidän tiedotusvälineemme kunnon vahtikoiran tavoin suojelevat päättäjiämme eivätkä tuo esille epäkohtia, vaan päinvastoin pyrkivät salaamaan päättäjien epäonnistumisen esilletulon. Yleisen mielialan ja kansallisen konsensuksen kannalta valinta on erinomaisen viisas.

 UAT

<-PALUU PAGINA-PÄÄSIVULLE