Arvoisat kansalaiset!

Kära hamburgare!


 Pengotaan loputkin kaapit

Eduskuntavaalien rahoituksesta on noussut päivä päivältä voimistuva kohu sen jälkeen, kun Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja kertoi YLE:n ajankohtaisohjelmassa kaikelle kansalle, ettei vaalirahoituksen ilmoittamisella ole niin väliä, koska laissa ei ole määritelty sanktioita ilmoittamatta jättämiselle. Vaalirahoituskeskustelussa on vaahdottu paljonkin siitä, voidaanko vaalirahoituksella vaikuttaa poliitikkojen päätöksiin. Kaikkein olennaisin asia on kuitenkin jäänyt keskustelussa varsin vähälle huomiolle.

Kansanedustajat säätävät työkseen lakeja. On tietysti positiivista, että nyt monet kansanedustajat ovat myöntäneet tehneensä virheen säätäessään vaalirahoituksesta huonon ja epäselvän lain. Kun monet kansanedustajat ovat jättäneet noudattamatta itse säätämäänsä lakia, tämä on osoitus siitä, etteivät nämä kansanedustajat arvosta omaa työtään.

En todellakaan haluaisi palkata taloani tai takkaani muuraamaan sellaista muuraria, joka ei arvosta omaa työtään. Jos ihminen ei arvosta omaa työtään, ei hän myöskään kehitä ammattitaitoaan eivätkä työn tulokset ole häävejä. Sellaisen ihmisen on syytä vaihtaa alaa ja siirtyä muihin hommiin. Näin olisi nyt tehtävä kaikkien niiden kansanedustajien, jotka eivät ole noudattaneet vaalirahoituksen ilmoittamisesta säätämäänsä lakia.

Kun Ruotsin nykyinen hallitus otti ensiaskeleitaan, nousi esille, että muutamat ministerit olivat käyttäneet pimeää työvoimaa ja jättäneet televisiolupia maksamatta. Jokunen ruotsalaisministeri joutui eroamaan. Ruotsin tapahtumien innoittamana joku tiedotusväline lähetti Suomen silloisen hallituksen, Matti Vanhasen ykköshallituksen, ministereille sähköpostikyselyn, jossa tiedusteltiin, onko ministeri maksanut televisiolupansa ja onko hän käyttänyt pimeää työvoimaa.

Suunnilleen puolet ministereistä vastasi kyselyyn viivyttelemättä, että on maksanut televisiolupansa eikä ole käyttänyt pimeää työvoimaa. Pääministeri Vanhanen kuitenkin kieltäytyi vastaamasta, tuohtui kyselystä ja kehotti muitakin ministereitä jättämään vastaamatta. Silloinen valtiovarainministeri, Eero Heinäluoma, tuki pääministerin näkemystä. Myöskään esim. myöhemmin pimeästä työstä vaikeuksiin joutunut Leena Luhtanen ei vastannut kyselyyn.

Tiedotusvälineemme jäivät tässä asiassa lampaiksi ilman hampaita. Televisiolupa-asiat selvitettiin muulla tavalla, mutta pimeää työvoimaa koskevat asiat jäivät silloin selvittämättä. Vanhasen ja Heinäluoman kommentit asiaan antavat aiheen epäillä, että heillä on asiassa jotain salattavaa. Vanhanen perusteli vastaamatta jättämistä sillä, että turhanpäiväisiin kyselyihin vastaaminen kuluttaa liikaa aikaa. Tein kokeilun: Lähetin itselleni sähköpostikyselyn televisioluvista ja pimeän työvoiman käytöstä. Minulta meni parikymmentä sekuntia aikaa vastatessani, että olen maksanut televisiolupani enkä ole käyttänyt pimeää työvoimaa. Pääministeri Vanhanen on toiminut työurallaan toimittajana, joten hän olisi suoriutunut vastaamisesta varmaankin minua nopeammin.

Vanhanen kulutti vastaamatta jättämisen perusteluun paljon enemmän aikaa kuin mitä vastaamiseen olisi kulunut siinä tapauksessa, ettei hän ole syyllistynyt lain rikkomiseen. Perustelu ajan tuhlaamisen välttämisestä ei siten ole järkevä.

Nyt olisi vaalirahoituksen ohella syytä penkoa loputkin kaapit. Tiedotusvälineitten olisi tavalla tai toisella otettava selvää, ovatko pääministeri Vanhanen ja väistynyt oppositiojohtaja Heinäluoma käyttäneet pimeää työvoimaa ja siten rikkoneet lakia. Keskustan kannalta olisi paljon parempi, että asiaan saataisiin selvyys hyvin pikaisesti, ennen puoluekokousta eikä vasta puoluekokouksen ja kunnallisvaalien välissä. Heinäluoma on jo luopunut puheenjohtajuudestaan ja yhdeksi luopumisen perusteeksi sopisi hyvin puolueen pelastaminen pimeän työvoiman käyttöön liittyvään sudenkuoppaan joutumiselta.

 UAT

<-PALUU PAGINA-PÄÄSIVULLE