Arvoisat kansalaiset!

Kära hamburgare!

 

Kovaa peliä työmarkkinoilla

Tänä syksynä on otettu käyttöön todella kova työtaistelukeino. Sen rinnalla perinteiset lakot, työsulut ja jopa joukkoirtisanoutumiset kalpenevat.

Kovimman työmarkkinakeinon otti käyttöönsä metsäteollisuuden suuryhtiö Stora Enso. Pari vuotta sitten metsäteollisuuden parissa käytiin työtaistelua, jossa Paperiliitto meni lakkoon ja metsäteollisuuden työnantajat julistivat työsulun. Työriidan tuloksena Paperiliitto sai kohtuullisen hyvän työehtosopimuksen. Nyt maamme metsäteollisuus on halunnut näyttää kaapin paikan paperityöläisille ja on ottanut ennen kuulumattoman kovat keinot käyttöön työtaistelussa.

Kovin lyhytnäköisiähän suuryritysten toimet ovat joskus aikaisemminkin olleet. Tehtaita on lakkautettu, jos kannattavuus on mennyt huonoksi lyhyelläkin tähtäimellä. Silloin kuitenkin on tavoiteltu parempaa tuottoa edes seuraavan vuosineljänneksen ajaksi, vaikka pitemmän aikavälin toimintaedellytykset ovat saattaneet huonontua. Nyt Stora Enso on päätynyt tehtaitten lakkauttamiseen tavoitteenaan palkansaajapuolen pelotteleminen ja nöyränä pitäminen.

Stora Enso päätti lakkauttaa mm. Kemijärven sellutehtaan. Tuon tehtaan kannattavuudessa ei ole ollut, ei ole nyt eikä näköpiirissäkään ole odotettavissa mitään ongelmia. Tehtaaseen sijoitetun pääoman tuotto on ollut, varsin vaihtelevissa arvioissa, aina kuitenkin kymmenen prosentin vuosituoton paremmalla puolella. Tuo pääoman tuotto on niin korkea, että se vakaana ja pitkään jatkuvana riittää kenelle tahansa sijoittajalle lukuun ottamatta varsinaisia pikavoittoja tavoittelevia keinottelijoita. Stora Enso paljasti lakkautettavan tehtaan erinomaisen kannattavuuden myös siten, ettei yhtiö suostu myymään tehdasta mistään hinnasta. Se ei halua tarjota kultakaivosta kilpailijoille.

Stora Enso halusi siis nöyryyttää paperiteollisuuden palkansaajia. Samalla yhtiö halusi tehdä voimakkaan kannanoton valtion omistajaohjausta vastaan. Lakkauttamalla kannattavan tehtaan ja aiheuttamalla samalla laajat sosiaaliset ongelmat ja työttömyydestä yhteiskunnalle aiheutuvat tulonmenetykset ja menojen kasvun yhtiö halusi osoittaa, ettei valtiovallalla omistajana ole mitään roolia. Yhtiö teki valtio-omistajan (valtion ja Kelan yhteinen omistusosuus 35 %, yli kolmasosan määrävähemmistön) kannalta täysin järjettömän päätöksen eikä valtiovallalla ollut kanttia inahtaakaan asiasta. Stora Enso teki tässä työtaistelutoimessa pilkkaa demokraattisilla vaaleilla valitusta eduskunnasta ja eduskunnan luottamusta nauttivasta Vanhasen hallituksesta.

Eduskunnassa mietitään nyt hallituksen valtuuksia valtionomistuksen pudottamisesta nollaan Rautaruukissa, Kemirassa ja Outokummussa. Stora Enso puuttui eduskunnan työhön ja viestitti päättäjille, ettei valtionomistuksen säilyttämisellä ole mitään merkitystä, sillä yhtiön toimiva johto voi tehdä miten älyttömiä ratkaisuja tahansa, vaikka valtiolla olisi yhtiössä määrävähemmistöön riittävä omistusosuus.

Stora Enson työmarkkinatoimissa nöyryytetään palkansaajia ja tehdään samalla pilkkaa demokratiasta, mutta sekään ei vielä riitä. Keino on vieläkin kovempi. Kun yhtiö lakkauttaa yhden kaikkein kannattavimmista tehtaistaan, se tekee pilkkaa myös markkinavoimista. Pörssiyhtiön johto viestittää kaikille yhtiön omistajille, ettei se piittaa pätkääkään omistajien eduista. Yhtiö tekee tarkoituksella päätöksiä, joiden tietää koituvan omistajien vahingoksi. En muista aiemmin suuryrityksen julistaneen sotaa markkinataloutta vastaan.

UAT

<-PALUU PAGINA-PÄÄSIVULLE