Arvoisat kansalaiset!

Kära hamburgare!

 

Nörtit keksivät sosialismin

Muinaiset intiaanit olivat viisaita.  He olivat sitä mieltä, ettei kukaan ihminen voi omistaa maata, joka on pyhä.  Tänä päivänä maan omistamisella ei ole niin suurta väliä.  Nykyään omistellaan ajatuksia ja ideoita ja patentoidaan niitä.  Liikeyrityksen arvon määrää usein sen liikeideaan liittyvät tuotto-odotukset.  Jotkut ihmiset rikastuvat omistamalla ideoita.

Hyviä ideoita ei kuitenkaan synny ilman vuorovaikutusta ihmisten kesken.  Siksi idean omistaminen on nurinkurista ja usein valheellistakin.  Idean omistaja on vain yhdistellyt omia ja muilta ihmisiltä kuulemiaan ajatuksia ja saanut niistä toimintakelpoisen koosteen ja ehkäpä patentoinut sen.  Minä kirjoitan kahvipöytäkeskusteluissa kuulemistani ajatuksista pakinoita.

Muuan suomalainen mies, Linus Torvalds, kehitteli taannoin ideaa uuden tietokoneen käyttöjärjestelmän ytimestä.  Hän oivalsi, ettei hän yksin pysty saamaan mitään merkittävää aikaan.  Niinpä hän laittoi ideansa julkisesti kaikkien saataville ja käytettäväksi Internetiin.  Muut asianharrastajat, nörtit, huomasivat ideassa hyviä piirteitä ja kehittivät sitä edelleen.  Tuhannet ja taas tuhannet tietokoneharrastajat osallistuivat hankkeeseen.

Näin sai alkunsa mikrotietokoneiden uusi käyttöjärjestelmä, Linux.  Tänä päivänä Linux on luotettavuudeltaan täysin ylivoimainen kaupalliseen kilpailijaansa, Microsoftin Windowsiin verrattuna.  Kun Windowsin käyttäjä voi tehdä käyttöjärjestelmänsä kaatuilemisen seurannasta ja kirjaamisesta itselleen mielenkiintoisen harrastuksen, ei Linuxin käyttäjä voi tällaista tehdä, koska Linux ei kaatuile.  Nykyään Linuxille on tehty vapaasti kopioitava graafinen käyttöliittymä ja niinikään vapaita sovellusohjelmia erityisesti tietokoneen käytön tavallisimpiin tarpeisiin.

Nörtit ovat siten keksineet täysin uuden aatteen, jolle voimme antaa nimeksi esimerkiksi sellaisen uudissanan kuin sosialismi.  Tämän sosialismin keskeisiä periaatteita on, ettei ihminen voi omistaa mitään, ei edes omia ajatuksiaan ja kuka tahansa voi saada tarvitsemansa (tietokoneen käyttöjärjestelmän ja varusohjelmia) ilmaiseksi ja kaikki, joilla on taitoja ja voimavaroja, voivat osallistua näiden vapaiden tietokoneohjelmien edelleen kehittämiseen saamatta kuitenkaan palkkaa siitä.

Nörttien keksimä sosialismi varmaan levinnee tulevaisuudessa muillekin elämänaloille kuin tietokoneohjelmiin.  Tulevaisuudessa joku taho voi panna minkä tahansa tuotekehitysidean tai maailmanparannusidean kehittymään Internetiin.  Jos nörtti lähettää ideansa parille verkossa roikkuvalle tuttavalleen, jotka havaitsevat idean kehittämisen arvoiseksi ja tunnin kuluessa lähettävät viestin edelleen parille nörttituttavalleen ja niin edelleen, niin parissa päivässä tuo viesti on saavuttanut maapallon koko nörttikansan ja idea on alkanut jalostumaan.

Sosialismin edistyttyä, kymmenen vuoden kuluttua, kummastellaan suuresti aikoja, jolloin mikrotietokoneen käyttöjärjestelmästä ja perussovellusohjelmista kuten tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmista piti maksaa, vaikka ohjelmat olivat epäluotettavia.  Kun lapsenlapsemme päättävät maailman asioista, niin historiankirjoista luetaan menneistä ajoista, jolloin maailmassa oli käytössä raha, jolla ostettiin tavaroita ja palveluita.  Enää rahaa ei tarvita, kun ihmiset saavat tarvitsemansa ilmaiseksi eikä kenenkään päähän silti pälkähdä kuluttaa tarpeettomasti, koska kaikki ihmiset kantavat huolta luonnonvarojen riittävyydestä ja elinympäristön tilasta.

UAT

 

<-PALUU PAGINA-PÄÄSIVULLE