Arvoisat kansalaiset!

Kära hamburgare!

 

Varmuuskopiointi on taitolaji

Saksan puolustusvoimat, Bundeswehr, on saanut mainetta tietotekniikan hyväksikäytön taitamisestaan. Tuoreet uutiset kertovat, että saksalaiset ovat varmuuskopioinnin yhteydessä kadottaneet tiedot maansa armeijan toimista ulkomailla noin neljän vuoden ajalta. Samassa yhteydessä on mennyt hukkaan ulkomaisten tiedustelupalvelujen ja maan omien sotilasasiamiesten välittämiä tietoja.

Saksalaiset pystyvät siten erinomaisesti käyttämään hyväksi tietotekniikkaa. He ovat tallentaneet arkaluontoiset ja luottamukselliset tiedot vain yhteen paikkaan. Mitään paperikopioita tai vastaavia he eivät ole näistä salaisista tiedoista laatineet. Tiedot ovat olleet tallennettuna vain yhdellä tietokoneella ja vain yhdessä paikassa yhdellä kiintolevyllä. Kun tiedot on tallennettu vain kertaalleen, niiden vuotaminen vääriin käsiin on pystytty saksalaisella täsmällisyydellä estämään. Tämä osoittaa äärimmäistä huolellisuutta tietovuotojen ehkäisyssä.

Saksalaista huolellisuutta kuvaa sekin, että lopulta tiedoista päätettiin ottaa varmuuskopiot. Oli kovin huonoa tuuria, että tämän varmuuskopioinnin aikana tapahtuneen tietokonevirheen takia alkuperäiset tiedot tuhoutuivat ennen kuin ne oli saatu kopioiduksi. Näin ollen näitä tietoja ei ole enää tallella missään. Ne ovat kadonneet bittien taivaaseen.

Saksan parlamentin liittopäivien puolustusvaliokunta halusi äskettäin Bundeswehriltä tarkempia tietoja saksalaissotilaitten toimista Afganistanin sodassa tämän vuosituhannen alkuvuosina. Oli näet herännyt epäilyjä, että saksalaiset sotilaat ovat osallistuneet amerikkalaisten kanssa yhteistyössä kansainvälisten normien vastaisesti järjestettyihin sotavankien kuulusteluihin ja pahoinpitelyihin Yhdysvaltain salaisissa vankiloissa Afganistanissa. Asiasta oli kertonut Yhdysvaltain vankinaan pitämä turkkilaista syntyperää oleva saksalainen, Murat Kurnaz. Tässä yhteydessä Saksan puolustusvoimista kerrottiin, että kaikki noita tapahtumia käsittelevät tiedot ovat tuhoutuneet.

Kuvaavaa saksalaiselle täsmällisyydelle on, että varmuuskopioinnissa tuhoutuivat kaikki sellaiset tiedot, jotka voisivat saattaa Bundeswehrin huonoon valoon. Samaan varmuuskopioitavaan pakettiin onnistuttiin saamaan armeijan omien tietojen ohella samaa aihepiiriä käsitteleviä muiden maiden tiedustelupalvelujen toimittamia tietoja. Niinpä Saksan puolustusministeriö on yksinkertaisesti voinut todeta, ettei parlamentin haluaman aihepiirin tietoja kerta kaikkiaan ole olemassa enää missään. Luultavasti tietohukka ei ole mitenkään paikattavissakaan, sillä on aivan ilmeistä, ettei kukaan noihin tapahtumiin osallistunut saksalainen sotilas muista tapahtumista enää yhtään mitään.

Saksan puolustusministeriön mukaan Bundeswehr tuhosi tiedot vahingossa varmuuskopioinnin yhteydessä jo vuonna 2004. Vielä vuonna 2006 puolustusministeriö lupasi toimittaa tarvittaessa puolustusvaliokunnalle saksalaisjoukkojen ulkomaantoimintoja koskevat tiedot. Tämän vuoden kesäkuussa ilmeni, millaisia arkistotietoja haetaan. Vasta silloin puolustusministeriö kertoi, ettei tietoja ole enää olemassa. Aikaisemmin Bundeswehr ei ollut nähnyt tarpeelliseksi kertoa varmuuskopiointiongelmasta.

UAT

 

<-PALUU PAGINA-PÄÄSIVULLE