Arvoisat kansalaiset!

Kära hamburgare!

 

EU-projektien automatisointi

Reilun viikon takaisessa vaalitulosanalyysipaginassani kerroin ohimennen tekstintuotto-ohjelmasta. Nyt olen saanut kyselyjä tästä aiheesta ja kun en ole aikaisemmin tälläpalstalla kertonut asiasta, niin teen sen nyt.

Aiemmin EU-projekteissa, vaikka ne ovatkin  olleet väljästi rahoitettuja, on vaatimuksena ollut jotain varsinaista toimintaakin.  Opetusalan projektissa on saatettu esim. edellyttää oppimateriaalin tuottamista muutamaksi tunniksi kutakin rahoituksen miljoonaa euroa kohti. Nykyään varsinainen toiminta ei enää ole projekteissa välttämätöntä, vaan riittää, että projektirahoitus haetaan, kustannuksia seurataan ja raportointi toteutetaan EU-projektinormien mukaisesti.

Raahelaisvoimin onkin toteutettu tietokoneohjelmisto, joka pystyy automaattisesti hallinnoimaan EU-projekteja.  Tietokoneohjelmaan syötetään ensin projektin ns. avainsanoja; viidestä yhdeksään hanketta kuvaavaa sanaa.  Avainsanat voidaan myös valita ohjelmiston sisältämästä avainsanatietokannasta vaikka satunnaisotannallakin.  Niinikään valitaan EU:n tavoiteohjelma ja toimenpidekokonaisuus, joihin projekti liittyy.  Näiden perusteella ja käynnistyshetken päivämäärästä ja tarkasta kellonajasta riippuvalla satunnaisvalinnalla ohjelma tuottaa ensin automaattisesti projektille projektisuunnitelman ja kustannusarvion asianomaisen tavoiteohjelman vaatimille lomakkeille ja sopivan esitystavan mukaisesti.  Ajanhetkeen perustuvan satunnaisvalinnan ansiosta projektisuunnitelmat ja kustannusarviot ovat yksilöllisiä siinäkin tapauksessa, että kahteen projektiin on sattumalta valittu täsmälleen samat avainsanat sekä EU:n tavoiteohjelma ja toimenpidekokonaisuus.

Jatkossa ohjelmisto tuottaa ennalta annetun aikataulun mukaisesti tai käyttäjän myöhemmin valitsemina aikoina automaattisesti väliraportit ja loppuraportit, joissa toistuvasti esiintyvät projektin perustamisvaiheessa annetut avainsanat. Projektisuunnitelmat ja raportit ovat huoliteltua kieltä ja koostuvat täydellisistä lauseista, joissa on kaikki tarpeelliset lauseenjäsenet ja välimerkit paikoillaan.  Raporttien sanasto on laaja ja vaihteleva ja tekstin elävöittämiseksi siihen sijoitetaan ripaus harvoin käytettyä adjektiiveja. Projektissa syntyneet kustannukset on toki tallennettava järjestelmään, jotta se pystyy tuottamaan myös kustannusraportit. Menolajia järjestelmän käyttäjän ei kuitenkaan tarvitse itse valita, vaan kustannukset sijoitetaan ohjelmallisesti budjetoituihin menolajeihin sopiviksi.

Kehitetty järjestelmä vapauttaa projektiorganisaation lähes täysin EU-projektien raskaasta hallinnoinnista ja seurannasta.  Projektissa työskentelevät voivat keskittyä olennaiseen: kustannusten tuottamiseen, vuorovaikutukseen kumppaneiden kanssa, matkusteluun ja itsensä kehittämiseen. Projektitoiminnan laatu rahoittajien silmissä niinikään kohentuu, koska avainsanojen toistuminen takaa sen, että projektiraportit pysyvät linjassa projektisuunnitelman tavoitteiden kanssa.

Jos EU-projektien valvontaviranomaiset haluavat tarkistaa projektin etenemistä ja kysyvät lisätietoja, kehitetty järjestelmä pystyy huolehtimaan siitä.  Projektista voidaan tulostaa ylimääräisiä, selventäviä raportteja.  Tämä perustuu siihen, että jokainen raportti riippuu tulostuskäskyn ajankohdasta ja on siten yksilöllinen, jolloin ohjelmiston myöhemmässä vaiheessa tuottama lisäraportti on aivan erilainen kuin aiemmin tulostettu ja lähetetty perusraportti. 

Mitään varsinaista loogista asiakokonaisuutta tämän järjestelmän tuottamat suunnitelmat ja raportit eivät luonnollisestikaan voi sisältää, mutta sellaista ei ole edellytetty aiemmin manuaalisesti tuotetuilta raporteiltakaan.  Päin vastoin, nykyisin EU-projektien raporteissa kysytään asioita ja numerotietoja aiheista, jotka eivät mitenkään liity projektin varsinaiseen toimintaan ja joita on siten mahdoton oikein perustein hankkia ja ilmoittaa.  Tästä syystä EU-projektien raportointi on toisinaan ollut rehellisyyteen taipuvaisille ihmisille mahdotonta tai ainakin erittäin tuskallista. Tietokoneohjelmaa tällaiset moraaliset ongelmat eivät rasita.

UAT

 

<-PALUU PAGINA-PÄÄSIVULLE