Arvoisat kansalaiset!

Kära hamburgare!

Mahtisaaren diktatuuri

Entinen tasavallan presidenttimme, Nobelin rauhanpalkinnollakin palkittu Martti Ahtisaari, piti jokunen viikko sitten ärhäkän puheen Pohjoismaiden neuvoston istunnossa. Martti Oiva Kalevi Ahtisaari, josta käytän jatkossa lyhennettä Mahtisaari, on kansainvälisesti arvostettu henkilö, jota ulkomailla kuunnellaan tarkasti.

Mahtisaari on närkästynyt siitä, ettei Suomen presidentinvaalikeskustelussa ole tuotu esille, miten tärkeää Suomen olisi liittyä sotilasliitto Natoon niin ripeästi kuin mahdollista. Mahtisaaren mukaan Suomen tulisi olla Naton jäsen, koska Suomi on läntinen demokratia ja läntiset demokratiat kuuluvat Natoon.

Annettakoon anteeksi Mahtisaaren pikkuinen epätarkkuus. Suomi ei suinkaan ole ainoa läntinen demokratia, joka ei kuulu Natoon. Hetkessä tulee mieleeni Ruotsi, Itävalta ja Sveitsi, jotka ovat läntisiä demokratioita eivätkä kuulu Natoon ja voisi niitä löytyä muitakin liittoutumattomia läntisiä demokratioita, jos ryhtyisin asiaa tarkemmin pohtimaan. Mahtisaaren epätarkkuus on vain muutaman sadan prosentin suuruinen eli varsin vähäinen.

Demokratialla tarkoitetaan kansanvaltaa. Suomalaisten ylivoimainen enemmistö vastustaa Natoon liittymistä ja tuo kansalaismielipide on pysynyt vakaana kymmeniä vuosia eikä varmaan tulevaisuudessakaan miksikään muutu. Läntisen demokratian ihanteiden mukaan kansalaismielipide ohjaa poliittista päätöksentekoa. Niinpä Suomen liittyminen Natoon tarkoittaisi sitä, ettei Suomi enää olisi läntinen demokratia.

Mahtisaari kertoi, ettei hänen halunsa liittää Suomi Natoon johdu Venäjän pelosta. Sen sijaan hän perusteli Nato-kantaansa täysin järjenvastaisesti vetoamalla Suomeen läntisenä demokratiana. Venäjän pelko on toki sekin huono peruste Natoon liittymiselle, koska juuri Nato-jäsenyys tekisi Suomen ja Venäjän rajasta kahden toisiinsa epäluuloisesti suhtautuvan sotilasmahdin rajan. Silloin Suomella olisi ihan oikeasti aihetta pelätä Venäjää ja erityisesti Naton ja Venäjän välistä konfliktia.

Läntisessä demokratiassa Mahtisaari saa ja hänen pitääkin esittää mielipiteensä vapaasti. Mahtisaaren kaipailema valtiomuoto ei kuitenkaan ole läntinen demokratia. Se ei ole edes joskus ihannoitu valistunut diktatuuri. Suurenmoisen älynsä ja pitkän kokemuksensa avulla Mahtisaari on onnistunut kehittämään edelleen valistuneesta diktatuurista modernin version, jota voitaisiin nimittää vaikka valistumattomaksi tai järjettömäksi diktatuuriksi tai kenties keksijänsä mukaan Mahtisaaren diktatuuriksi.

Mahtisaari joutuu odottamaan turhaan presidenttiehdokkaitten hinkua Natoon. Ulkopolitiikka on presidentinvaalien tärkein aihe. Suomalaisten Nato-kannat ovat mitä ovat, joten edes huippusuosittu Sauli Niinistö ei tulisi valituksi jatkokaudelle, jos hän ehdottaisi Nato-jäsenyyden hakemista.

UAT

Kirjoittaja on Kekkosen linjalla, rauhan puolella sotaa vastaan.

 

<-RETURN TO PAGINA MAIN PAGE

<-PALUU PAGINA-PÄÄSIVULLE