Arvoisat kansalaiset!

Kära hamburgare!

Aurinkosähkö aisoihin

 

Hallituksemme tavoitteena on purkaa sääntelyä. Yhtenä esimerkkinä on jo toteutettu kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen. On kuitenkin asioita, jotka vaativat lisää sääntöjä, ohjeita ja rajoituksia. Onneksi viranomaisemme ovat valppaina ja huolehtivat siitä, ettei meininki maassamme mene aivan holtittomaksi. Yksi välttämättä rajoituksia vaativa toiminta on aurinkopaneelien asentaminen.

Kotitalouksien, maatilojen ja yritysten aurinkosähköjärjestelmät ovat nopeasti yleistymässä, koska omilla aurinkopaneeleilla tuotettu sähkö on halvempaa kuin sähköverkosta ostettu. Käsistään kätevät ihmiset ovat alkaneet itsekin asentaa katoilleen aurinkopaneeleja. Etelän virkamiehet eivät onneksi tajua lainkaan, miten paljon kädentaitoja maakuntien Suomessa on edelleen jäljellä.

Sähköasennustyöt, lukuunottamatta pienoisjännitteisiä, on jo nyt teetettävä asiantuntevilla sähköurakoijilla. Ongelmana ovat aurinkopaneelien kiinnitystyöt, joita ei ole ehditty kieltää maallikoilta, koska ala on kovin uusi. Suomen Pelastusalojen Keskusjärjestö on jo havahtunut aurinkopaneeleihin liittyvän turvallisuusohjeistuksen suunnitteluun.

Kun ihmiset tekevät omaan käyttöön tulevia rakenteita, heillä on taipumus tehdä kaikki työt hyvin huolellisesti. Aurinkopaneeleilla on 25 vuoden takuuajat ja ne voivat hyvinkin toimia yli 50 vuotta. Omatoimirakentajien tekemänä aurinkopaneelien kiinnitys voi olla niin luja, että sekin kestää yli 50 vuotta. Pelastualan ammattilaiset ovat hoksanneet ryhtyä mm. vaatimaan, että aurinkopaneelien katolle asennuksen yhteydessä on tehtävä kunnolliset huoltoreitit, vaikka aurinkopaneelit vaativat tarkastuksia ja huoltoa paljon vähemmän kuin itse katot.

Kansantalouden kannalta on tärkeää, että kulutus kasvaa. Jotta talouden pyörät pyörisivät, pitkään kestävät laitteet ovat ongelmallisia. Kauppa ei käy, kun uusia tavaroita ei tarvitse hankkia. Hyvin pitkäikäiset aurinkopaneelit eivät aiheuta edes ympäristöongelmia, joiden korjaaminen työllistäisi.

Kunnat ovat esimerkiksi koulurakentamisessa pystyneet vilkastuttamaan elinkeinoelämää. Kun koulurakentaminen ja rakennusten kunnossapito on kilpailutusten kautta teetetty rakennusalan parhailla ammattilaisilla, tuloksena on kouluja, jotka vaativat jo kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden ikäisinä suurremontin elleivät ole jo purkukunnossa. Näin on huolehdittu rakennusalan työllisyydestä ja sisäilmaongelmien tuottamisella on onnistuttu kasvattamaan myös sairaanhoitoalan henkilöstötarvetta.

Jos kyläkouluja olisi vanhojen perinteiden mukaan rakennettu kyläläisten talkootyönä, nämä olisivat sisulla ja sydämellä rakentaneet lapsilleen erinomaisia ja pitkäikäisiä koulurakennuksia. Siitä olisi seurannut sellainenkin harmi, että kyläkouluja olisi ollut paljon vaikeampi lakkauttaa, kun rakennukset olisivat olleet hyväkuntoisia.

Jotta liian kestäviä aurinkosähköjärjestelmiä ei rakennettaisi suuressa määrin, on välttämätöntä ohjeistaa myös aurinkopaneelien kiinnitystyöt alan ammattilaisille. Sopivan viranomaisohjeistuksen turvin nämä pystyvät huolehtimaan oman alansa jatkuvasta työvoiman tarpeesta eivätkä tee liian kauan kestäviä rakenteita.

 

UAT

 

 

 

<-RETURN TO PAGINA MAIN PAGE

<-PALUU PAGINA-PÄÄSIVULLE