Arvoisat kansalaiset!

Kära hamburgare!

 

Johtamistaidon huippuosaamista

 

Oulun seudun ammattikorkeakoulusta tuli Oulun ammattikorkeakoulu Oy (Oamk Oy) tämän vuoden alussa. Ammattikorkeakoulun rehtori Jouko Paasosta tuli myös osakeyhtiön toimitusjohtaja. Toimitusjohtajuus velvoittaa ja on ollut selvästi havaittavissa, että Paason johtamistaidot ovat roimasti kehittyneet yhtiöittämisen myötä.

Toimitusjohtaja Paaso toimi häkellyttävän taitavasti ammattikorkeakoulun meneillään olevien YT-neuvottelujen aikaan. Paaso haki ja sai ammattikorkeakoulun sisäiseltä hallitukselta (ei siis osakeyhtiön hallitukselta) valtuudet muuttaa aiemmin päätettyjä ammattikorkeakoulun ensi lukuvuoden hakukohteita ja aloituspaikkoja. Paaso kertoi hallitukselle, että tarvitaan hienosäätöä aloituspaikkojen järjestelyyn.

Saatuaan valtuudet 25.2. pidetyssä amk-hallituksen kokouksessa toimitusjohtaja ei aikaillut, vaan päätti heti seuraavana päivänä lakkauttaa Raahen kone- ja tuotantotekniikan insinöörikoulutuksen ja siirtää sen aloituspaikat Oulun kampuksen koulutusohjelmiin. Toimitusjohtaja osoitti johtamistaitonsa jättämällä kertomatta amk-hallitukselle, mihin hän pyytämiään valtuuksia käyttää. Valtuudet olisivat nimittäin jääneet saamatta, jos toimitusjohtaja olisi sortunut rehellisyyteen.

Toinen erinomaista ja rohkeaa johtamistaitoa osoittava piirre toimitusjohtaja Paason menettelyssä oli, että hän teki henkilöstötarpeeseen liittyvän olennaisen päätöksen kesken YT-neuvottelujen ja vieläpä siten, ettei asiaa oltu käsitelty lainkaan YT-neuvotteluissa ennen päätöstä. Toimitusjohtaja osoitti rohkeutensa toimimalla vastoin YT-lain tarkoitusta.

Kolmas loistavan johtamistaidon osoitus oli päätöksen ajoitus ja siitä tiedottaminen. Hakuaika tutkintotavoitteisiin koulutuksiin alkoi maanantaina 3.3. Rehtori päätti Raahen insinöörikoulutuksen lakkauttamisesta keskiviikkona 26.2. Erityisen taitavaa oli, ettei tästä asiasta tiedotettu Raahen kampukselle lainkaan. Niinpä Raahen kampuksen henkilöstö antoi koulutuksesta kiinnostuneille täysin vääriä tietoja vielä hakuajan alettuakin. Näin henkilöstöä onnistuttiin nöyryyttämään ja nolaamaan hakijoiden ja elinkeinoelämän sidosryhmien silmissä.

Henkilöstön työmotivaation murentaminen on oivallinen johtamistapa, jota Oamk Oy hyödyntää tehokkaasti. Kun työmotivaatio heikkenee, väistämättä työssä viihtyvyys ja työn laatu heikkenevät. Huonolaatuisen toiminnon lopettamista taas on helppo perustella. Oamk Oy:n johto on nyt saavuttanut huippuosaamisen työmotivaation murentamisen jalossa taidossa. Motivaation murentaminen on kohdistunut henkilöstöön Raahen kampuksella, jonka toiminnot on lähiaikoina helppo ajaa kokonaan alas.

UAT

 

<-RETURN TO PAGINA MAIN PAGE

<-PALUU PAGINA-PÄÄSIVULLE