Arvoisat kansalaiset!

Kära hamburgare!

 

Sanoille vapautta

Joskus lapsena luulin, että perustuslait ovat muiden lakien yläpuolella. Enää en luule niin. Perustuslaissa on meille kaikille kuuluvaksi perusoikeudeksi määritelty mm. sananvapaus. Kenties vieläkin on olemassa suomalaisia, jotka luulevat sanavapauden toteutuvan maassamme.

Jotkut ihmiset kenties luulevat, että sanomalehtien yleisönosastot tai mielipidesivut, miten niitä nyt sitten nimitetäänkään, heijastelevat lehden lukijoiden mielipiteitä. Harha saattaa aiheutua siitä, että noilla sivuilla julkaistaan paljon täysin asiatonta arvostelua julkisuuden henkilöitä, esim. poliitikkoja, kohtaan. Asiaton ja aiheeton kritiikki mielipidesivuilla usein sallitaankin, koska se koituu hyödyksi arvostelun kohteelle. Arvosteltu taho saa sympatiaa saamansa kohtuuttoman kritiikin takia.

Sanomalehtien yleisöosastot ovat tosiasiassa toimitusten ominen mieltymystensä mukaan valitsema otos mielipiteiden kirjosta. Asiallista kritiikkiä päättäjiä kohtaan ei sallita suomalaisissakaan sanomalehdissä. Puolueisiin sitoutuneitten sanomalehtien toimitukset eivät salli oman puolueensa johdon arvostelua mielipidesivuillaan. Jotta oman puolueen väki välttyisi asialliselta arvostelulta myös muiden puolueitten lehdissä, myöskään kilpalevien puolueitten arvostelua ei tämän kirjoittamattoman herrasmiessopimuksen takia sallita.

Ei ole sääntöä ilman poikkeusta. Viime vuosituhannella aloittanut ja vuoteen 2008 asti keskustalaisen Suomenmaa-lehden päätoimittajana toiminut Juha Mauno salli lehtensä mielipidesivuilla asiallisen kritiikin. Sekä oman puolueen että muiden puolueiden arvostelu oli lehden mielipidesivuilla sallittu, usein siinäkin tapauksessa, että päätoimittaja itse oli kirjoittajan kanssa asiasta aivan eri mieltä. Juha Mauno piti erilaisia mielipiteitä rikkautena eikä uhkana.

Komento muuttui Suomenmaassakin, kun päätoimittajaksi Maunon jälkeen tuli Timo Laaninen, joka toimii nykyisin Keskustan puoluesihteerinä. Laanisen päätoimittajakaudella Suomenmaan mielipidesivut tyhjenivät asiallista kritiikkiä sisältävistä kirjoituksista. Pakinan kirjoittajalle karttui tästä linjanmuutoksesta omakohtaista kokemusta. Keskustan puheenjohtajaehdokkaista Paavo Väyrynen haluaa mielipidepuhdistuksesta entistäkin täydellisemmän ja haluaa Keskustalle pää-äänenkannattajaksi uuden lehden, joka olisi suoraan puolueen johdon valvonnassa. Näin puoluejohto pääsisi vapaasti kehumaan itseään puolueen lehdessä.

Vaikka poliitikkomme ja poliittinen lehdistömme ei sananvapautta arvostakaan, kansalaiset taitavat sittenkin arvostaa sitä. Keskustalaiset ovat joskus ennen kokeneet kuuluneensa kansanliikkeeseen. Kun kansalaisten ääni keskustalaisessa lehdistössä vaiennettiin vuoden 2008 alusta lähtien, puolueen kannatus joutui alamäkeen, jota varmaan jatkuu siihen asti, kunnes sananvapaus palautetaan puolueen lehdistössä. Keskustan kannatuksen romahtaminen viime eduskuntavaaleissa ei johtunut vaalirahoituksesta, perussuomalaisten haasteesta eikä pääministeripuolueen epäonnistumisesta, vaan yksinkertaisesti kentän äänen vaientamisesta.

UAT

Kirjoittaja saattaa käyttää sananvapauttaan myös Internetissä.

 

 

<-RETURN TO PAGINA MAIN PAGE

<-PALUU PAGINA-PÄÄSIVULLE