Arvoisat kansalaiset!

Kära hamburgare!

 

Kunnossapito kehittyy

 

Olen huomannut, että viime aikoina teollisuuden kunnossapito on kehittynyt jättiharppauksin. Suurenmoisin esimerkki tästä on Sotkamon Talvivaaran kaivosyhtiö. Talvivaaran metallitehtaassa sattui tänä keväänä järkyttävä onnettomuus. Tehtaan työntekijä altistui rikkivetykaasulle ja menehtyi.

Valvova viranomaisemme, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, TUKES, keskeytti työtapaturman jälkeen Talvivaaran metallitehtaan toiminnan ja pyysi kaivosyhtiöltä selvityksiä tapahtuneesta ja tehdyistä korjauksista. Kaivosyhtiö antoi pyydetyt selvitykset ripeästi ja metallitehdas sai saman tien luvan jatkaa toimintaansa.

Lukemieni lehtitietojen perusteella kaivosyhtiö ei saanut selville syytä, miksi rikkivetyä pääsi vuotamaan kovin runsaasti tehtaan prosesseista. No ei hätää; vaikka yhtiö ei saanut selville vikaa, se kertoi kuitenkin korjanneensa vian, joten vastaavanlainen vuoto ei pääse enää toistumaan.

Normaalilla järjellä ei pysty mitenkään käsittämään, kuinka teollisuuden kunnossapito on voinut kehittyä niin huimasti, että viat pystytään korjaamaan, vaikka ei tiedetä, mitä ne ovat.  Myös valvovien viranomaistemme ammattitaito on kehittynyt roimasti. TUKES pystyi ymmärtämään tavalliselle ajatuksenjuoksulle täysin käsittämättömät kaivosyhtiön selitykset ja pystyi päättämään ripeästi toiminnan jatkamisesta. Näin tehtaan toiminnan seisokki jäi varsin lyhyeksi ja siitä seuranneet taloudelliset menetykset jäivät pieniksi.

Talvivaaran kaivos on toki monella muullakin tapaa esimerkillisen hyödyllinen. Se on pystynyt uudistamaan ja monipuolistamaan alueensa elinkeinoelämää. Kaivos on pilannut lähivesistöjään ja tehnyt siten lopun vesistöjen vanhanaikaisesta kalastus- ja virkistyskäytöstä. Näin yhtiö on pakottanut lähialueiden asukkaita innovatiiviseen toimintaan etsimään ja löytämään uusia elinkeinoja ja harrastuksia.

UAT

Vaikka kirjoittaja ei ymmärräkään kaivosteollisuuden toimia, hän ei kuitenkaan ihmettele niitä.

 

 

<-RETURN TO PAGINA MAIN PAGE

<-PALUU PAGINA-PÄÄSIVULLE