Arvoisat kansalaiset!

Kära hamburgare!

 

Siirtomaapolitiikan renessanssi

 

Viime aikoina Oulu on vahvistanut ja laajentanut ympäristöönsä kohdistamaansa siirtomaapolitiikkaa. Nykyään Oulu ei harjoita siirtomaapolitiikkaa ainoastaan omassa maakunnassaan Pohjois-Pohjanmaalla, vaan myös naapurimaakunnassa Kainuussa. Siirtomaapolitiikan otteet ovat samalla koventuneet.

Raahe oli saavuttanut jo kauan sitten tietotekniikan koulutuksen edelläkävijänä legendaarisen maineen, joka pitkään herätti kateutta Oulussa. Keväällä 2008 Oulun seudun ammattikorkeakoulu (Oamk) päätti laskea Raahen yksikkönsä kiusallisen korkeaa statusta ja yhdistää Raahen yksikön osaksi Oulun Tekniikan yksikköä. Päätöksentekoa perusteltiin tutkintojen vähenemisellä Raahessa, vaikka tutkintojen määrä Raahessa oli jo kääntynyt voimakkaaseen kasvuun. Luonnollisesti tutkintojen määrä Raahessa oikeastikin romahti sen jälkeen, kun Raahen kampuksen henkilöstön työmotivaatio oli yhdistämispäätöksellä murennettu.

Jatkumona Oamkin toiminnan Ouluun keskittämiseksi päätettiin viime vuoden alussa lopettaa nuorisoaseen sisäänotto Raahessa tästä vuodesta alkaen. Jotta päätös saatiin helpommin läpi, ammattikorkeakoulun strategiaan kirjattiin, että Raahen aikuiskoulutuksen ja virtuaaliopetuksen määrää lisätään. Käytännössä on kuitenkin toimittu täsmälleen päinvastoin kuin mainitsemassani strategiakohdassa on kirjattu. Tämän vuoden alusta lähtien Raahessa lopetettiin avoimen ammattikorkeakoulun ja virtuaaliammattikorkeakoulun verkko-opetus.

Oulun yliopisto päätti viime vuonna lopettaa opettajankoulutuksen Kajaanissa. Päätöksen perusteluiksi on mainittu valtiovallan linjauksia, mutta todellinen peruste on tässäkin Oulun siirtomaapolitiikka, jonka mukaan lähimaakuntien toimintoja keskitetään Ouluun. Uusi yliopistolaki toki helpotti päätöksentekoa tekemällä siirtomaapolitiikan harjoittamisen entistä helpommaksi.

Viime vuoden marraskuun lopulla Keskustan puoluevaltuuskunta kokoontui Kajaanissa. Pääministeri Mari Kiviniemi kertoi kokouksen yhteydessä järjestetyssä toritapahtumassa pitävänsä Kajaanin opettajankoulutuslaitoksen lakkauttamista yliopiston tekemänä hölmönä päätöksenä, johon valtiovalta ei voi vaikuttaa. Näin oululaisperustelut valtiovallan linjauksista näyttäytyvät oikeassa valossa: niihin vetoamiset ovat vain siirtomaapolitiikan peittely-yrityksiä.

Oulun siirtomaapolitiikka on todella pelottavan vahvaa. Vaikka ympäröivissä maakunnissa monikin puristaa kättään nyrkkiin Oulun toimia miettiessään, hän pitää nyrkkinsä piilossa, taskussa. Paheksuntaa Oulun siirtomaapolitiikalle ei uskalleta ilmaista ääneen.

 

UAT

 

Kirjoittaja ei tykkää siirtomaapolitiikasta maapallonlaajuisessa eikä maakunnallisessa mitassa.

 

 

 

 

<-RETURN TO PAGINA MAIN PAGE

<-PALUU PAGINA-PÄÄSIVULLE