Arvoisat kansalaiset!

Kära hamburgare!


 Johtajuus on tärkeää

Maakuntavaltuusto piti maanantaina kokouksensa Raahessa. Raahen paikallislehti uutisoi asiasta kertoen, että ydinvoimaloitten radioaktiivisen jätteen loppusijoittaminen kiinnosti valtuutettuja. Kovin vilkkaasta keskustelusta lehti ei kuitenkaan kertonut vaan keskittyi kertomaan yli-insinööri Aurelan esittelystä. Kokouksessa otetut mainiot valokuvat todistivat, että Raahesalin istuimet ovat sittenkin suhteellisen mukavia nukkumapaikkoja.

Jos minä olisin ollut tuossa kokouksessa lehtimiehenä enkä vain uteliaana kärpäsenä katossa, olisin kiinnittänyt huomioni maakuntavaltuuston puheenjohtajan, kansanedustaja Lyly Rajalan, toimintaan ja kertonut lukijoille siitä. Olemme jo pitkään tienneet, ettei Rajala osaa käyttäytyä, mikä tuli taaskin hyvin esille. Puhetta johtaessaan Rajala joskus kehotti (naispuolista) puhujaa tylysti isolla äänellä puhumaan kovempaa, jotta hänkin kuulisi. Fiksu puheenjohtaja olisi hankkinut teknillistä apua saadakseen äänentoistolaitteet toimimaan kunnolla, sillä nykyään puhujan ei enää noin suuressa salissa tarvitse omin voimin saada ääntään kuuluville.

Kokous paljasti Rajalasta toisenkin tärkeän piirteen. Maakuntavaltuusto joutui tällä kertaa äänestämään ja silloin puheenjohtaja Rajalalta meni pallo hukkaan. Hän ei pystynyt muotoilemaan äänestysvaihtoehtoja eikä oraganisoimaan äänestyksiä ja taisi käydä niin, että valtuutetut käyttivät kokouksessa enemmän työjärjestyspuheenvuoroja kuin varsinaisia puheenvuoroja joutuessaan opastamaan puheenjohtaja Rajalaa kokouskäytännöissä.

Puheenjohtajan taitamattomuus huomioiden maakuntavaltuuston uneliaisuus ei ollut mitenkään yllättävää. Kun puheenjohtaja suhtautuu tehtäviinsä välinpitämättömästi eikä ole tehtäviensä vaatimusten tasolla, malli helposti tarttuu valtuutettuihin. Rivivaltuutetuilla ei ole juuri muuta keinoa osoittaa välinpitämättömyyttään ja turhautumistaan muuten kuin nukkumalla kokouksissa.

Kaikessa toiminnassa johtaminen ja johtaja on ensiarvoisen tärkeä. Lyly Rajala on siten tehnyt suuren palveluksen todistaessaan hyvin konkreettisesti johtajuuden merkityksen. Kun johtajuus puuttuu, ei alaistenkaan toimista tule mitään. Hänestä saa oivallisen varoittavan esimerkin johtamistaidon ja kokoustekniikan kursseille: taitamattoman puheenjohtajan seurauksena on nukkuva valtuusto.

Olenkin päättänyt tehdä harvinaisen teon. Annan Lyly Rajalalle joululahjan, lahjoitan hänelle kokousmenettelytapojen kurssin vaihtoehtoisesti joko Sirola-opistossa tai Alkio-opistossa. Minun tarvitsee lahjoittaa hänelle pelkkä vihje. Eduskunta nimittäin varmasti maksaa kansanedustajalle näin välttämättömäksi todetun koulutuksen osallistumismaksun. Kurssi Sirola- tai Alkio-opistossa sitä paitsi kenties opettaisi samalla kansanedustaja Rajalalle suvaitsevuutta ja toisin ajattelevien mielipiteiden kunnioitusta.

UAT

Kirjoittaja ei havainnut omalla kaudellaan kokouksissa nukkuvia maakuntavaltuutettuja, mutta silloin puheenjohtajana ei toiminutkaan Lyly Rajala.

 

<-RETURN TO PAGINA MAIN PAGE

<-PALUU PAGINA-PÄÄSIVULLE