Arvoisat kansalaiset!

Kära hamburgare!

 

Neuvostoliiton paluu

Neuvostoliiton hajoamisesta on kulunut kymmenkunta vuotta.  Neuvostoliiton aikaisia tapahtumia ja byrokraattista päätöksentekoa kauhistellaan yleisesti eikä huomata, että Neuvostoliitto on jo syntynyt uudelleen, uudella nimellä, entistä ehompana ja hieman entistä lännempänä.

Euroopan Unionin päätöksenteko ei poikkea mitenkään entisestä Neuvostoliitosta.  Korkeintaan hallinnon kankeudessa ja virkavaltaisuudessa on päästy uuteen ennätykseen, joka ylittää Neuvostoliiton aikaiset saavutukset.

Neuvostoliitossa koettiin aikoinaan työllisyys tärkeäksi.  Työllisyyttä hoidettiin projektiluonteisilla tehtävillä, joissa tavoitteena oli kaiken muuttumattomuus.  Yhdelle projektiorganisaatiolle annettiin tehtäväksi esimerkiksi kaivaa kilometrin pituinen ja kaksi metriä syvä oja, lapioimalla tietenkin, koska työllistäminen oli projektin keskeinen tehtävä.  Kun oja oli kaivettu, niin jonkin ajan kuluttua toiselle projektiorganisaatiolle annettiin tehtäväksi ojan peittäminen.

Aikaa myöten opittiin projektiorganisaatioiden kesken tekemään yhteistyötä.  Ojankaivuprojekti ja ojantäyttämisprojekti pitivät ojankaivun aloitushetken jälkeen sopivan ajan kuluttua kokouksen, jossa oja todettiin kaivetuksi ja tehtiin asianmukaiset protokollat.  Ojaa ei kaivettu, mutta paperit tehtiin.  Kohtuullisen ajan kuluttua pidettiin toinen kokous, jossa oja todettiin peitetyksi.  Työt tehostuivat, vaivaa säästyi ja laatukin parani.  Projektihenkilöstöllä oli kuitenkin vapaus halutessaan jaloitella raittiissa ulkoilmassa, jolloin joskus joku tunari sattui jättämään jalanjälkiä ojankaivutoiminta-alueelle.  Jos jalanjäljet huomattiin, niistä tuli auttamattomasti merkintä protokollaan ja tilanne piti korjata, minkä jälkeen pidettiin uusi kokous.

Euroopan unionissa ollaan moderneja eikä enää kaiveta tarpeettomia ojia.  Projekteja sen sijaan on entistä enemmän.  Projektien varsinaisista tuloksista ei kukaan ole kiinnostunut, mutta seurannasta ja raportoinnista ovat kiinnostuneita lukuisat valvovat viranomaiset.  EU-projekteissa ainoastaan paperitöillä on merkitystä.  Projektien työllisyysvaikutukset ovat niin erinomaiset, että projektiorganisaatioissa esiintyy runsaasti työuupumusta, vaikka mitään varsinaista toimintaa projekteissa ei tapahtuisikaan.

EU on jo onnistunut työllistämään suuren osan kansalaisistaan toistensa valvomisessa.  Tavoitteena on lopulta unioni, jossa valvonnan lisäksi ei muuta toimintaa olekaan.  Työntekijät on saatu siisteihin sisätöihin ja siten on voitettu riippuvuus sääolosuhteista.

Stalinin aikaan kuka tahansa neuvostokansalainen saattoi tulla vangituksi ja tuomituksi syillä, joita tuomitun oli mahdotonta käsittää.  Samaan pyritään myös EU:ssa.  Pian lähes kaikki EU-kansalaiset ovat joutuneet toimimaan EU-projekteissa.  Kun EU-projektinormit ovat niin pikkumaiset ja työläät noudattaa, kaikki joutuvat rikkomaan niitä.  Edes lainoppinut juristi ei selviä EU-projektien hallinnoinnista sääntöjä rikkomatta, sillä erilaiset EU-projektinormit ja kansalliset lait ovat niin ristiriitaisia keskenään, että juristikin voi ainoastaan valita, mitä sääntöjä milloinkin rikkoo.

Kuka tahansa EU-kansalainen voidaan siten tulevaisuudessa vangita ja tuomita EU-projektitehtävissään tekemistään rikkomuksista. Kansalaisten toisiaan kohtaan tuntema pelko vahvistaa valtiovaltaa.  Näin Euroopan Unioni hallitsee kansalaisiaan vielä tehokkaammin kuin mihin Stalin aikanaan Neuvostoliitossa pystyi.  Neuvostoliitto on palannut, entistä ehompana.

UAT