Arvoisat kansalaiset!

Kära hamburgare!

 

Valtion tilalle osakeyhtiö

Nykyisen demokraattisen järjestelmämme ongelma on siinä, että aina kaikki kansalaiset eivät ymmärrä yleisen edun ja oman edun yhteneväisyyttä. Monenlaisia näennäisiä eturistiriitoja ja suorastaan niitä ylläpitäviä etujärjestöjä on riesanamme. Klubimme ensimmäinen jäsenkin lausahti mielellään, ettei demokratia ole mikään hyvä järjestelmä. Hän tosin jatkoi, että demokratian hyvä puoli on siinä, ettei parempaakaan järjestelmää ole. Tilanne oli silloin tuollainen, mutta ajat ovat muuttuneet.

Ongelmasta päästään, kun lakkautetaan valtio Suomi ja perustetaan tilalle yritys, osakeyhtiö Suomi. Yrityksen etu on aina sama kuin sen omistajan etu. Kun kaikille Suomen kansalaisille annetaan yksi osakeyhtiö Suomen osake, niin jokaisen suomalaisen oma etu on sama kuin osakeyhtiö Suomen eli sen osakkeenomistajien etu eli koko kansakunnan yleinen etu.

Kun yleinen etu ja oma etu ovat yksi ja sama asia, se saa kaikki kansalaiset ponnistelemaan hartiavoimin yleisen edun hyväksi, vaikka he luulevat edistävänsä pelkästään omaa etuaan. Tämä luo yhteiskuntaan ja sen talouteen sellaista puhtia ja dynamiikkaa, että osakeyhtiö Suomen osakekurssi ponnahtaa nousuun, jollaista ei ole yritysten historiassa koskaan ennen nähty. Niinpä kukaan yhtiön omistajista ei harkitsekaan osakkeensa myymistä, koska osakekurssi jatkaa nousukiitoaan ja omistuksen arvo kasvaa koko ajan.

Ajatuskulkuni tiellä oli aluksi perinnönjakoon liittyvä ongelma, mutta löysin siihenkin ratkaisun. Jos osakeyhtiö Suomen osakkeet periytyisivät vanhemmilta lapsille ja muutenkin omaisille, tästä tulisi vakava ongelma. Pahimmassa tapauksessa perilliset jouduttaisivat perinnönjakoa edistämällä vanhempiensa tai lapsettomien setien, tätien ja sisarustensa tai vielä herkemmin serkkujensa poistumista keskuudestamme tuonpuoleiseen. Niinpä muutettaessa valtio yritykseksi tulee perustettavan osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen tehdä joitakin tavallisuudesta poikkeavia säännöksiä.

Kansalaisten tulee syntymänsä jälkeen saada osakeyhtiö valtion osake yhtä varmasti kuin henkilötunnus. Osakkeiden ei tule olla periytyviä, vaan yhtiöjärjestyksessä on määrättävä, että tuonpuoleiseen siirtyneen osakkeenomistajan osake seuraa vainajaa tuonpuoleiseen. Jos joku tuonpuoleiseen siirtynyt osakkeenomistaja pystyy osallistumaan yhtiökokouksiin, hänellä tulee olla sama äänivalta kuin elävillä osakkeenomistajilla. Niinikään tuonpuoleiseen siirtyneitten osakkeenomistajien osakkeiden arvo seuraa samaa kurssikehitystä kuin tämänpuoleisten omistajien osakkeet.

Kun Suomen valtio on lakkautettu ja sen tilalle perustettu osakeyhtiö, tämän yhtiön menestys houkuttelee muita valtiovaltoja lakkauttamaan itsensä ja valtioiden tilalle syntyy lisää osakeyhtiöitä. Myöhemmässä vaiheessa on syytä perustaa Euroopan valtioiden tilalle syntyneistä osakeyhtiöistä konserni. Näin kaikista eurooppalaisista tulee Eurooppa Oyj -konsernin osakkeenomistajia.

Jo nykyisin puhekielessä mainitaan, että joku huomattavan hyvän itseluottamuksen omaava henkilö (sellaisia on runsaasti erityisesti klubimme jäsenten joukossa) käyttäytyy kuin Euroopan omistaja. Tämän konsernijärjestelyn myötä kaikki eurooppalaiset ovat Euroopan omistajia, ei kuvaannollisessa mielessä vaan ihan oikeasti. Voiko mikään olla sen mukavampaa kuin, että olemme kaikki Euroopan omistajia.

UAT