Arvoisat kansalaiset!

Kära hamburgare!

 

Direktiiveillä kasvihuoneilmiötä vastaan

Heinäkuussa tällä palstalla julkaistiin jotensakin ajattomia pakinoita. Olin kirjoitellut niitä etukäteen, kun kynäni piti kesälomaa. Nyt tartun taas tilaisuuteen puuttua vähän ajankohtaisempaan asiaan.

Heinäkuun lopulla Suomessa järjestettiin kansainvälisen suoasiantuntijajärjestön (Kansainvälinen soidensuojeluseura, The International Mire Conservation Group, IMCG) kokous kaksiviikkoisen, virkistävän maastoretkeilyn päätteeksi. Asiantuntijakokous kiinnitti vakavaa huomiota mm. soidemme käyttöön energiantuotannossa. 

On yleisesti tunnettua, että uusiutumattomien fossiilisten energiavarojen poltto kasvattaa ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta ja siten edistää kasvihuoneilmiötä. Uusiutuvan biomassan poltto taas ei edistä kasvihuoneilmiötä, koska uusiutuminen sitoo hiilidioksidia siinä missä polttaminen sitä tuottaa. Suotutkijat paheksuivat sitä, että turvetta toisinaan väitetään uusiutuvaksi luonnonvaraksi.

Joskus luonnossa liikkuneena olen todennut soistumisen edistymistä ja turpeen karttumista ihan ihmisikää lyhyemmällä ajanjaksolla. Turve on siten selvästi uusiutuva energiavara, mutta sitä ei ole sellaiseksi EU-direktiivin mahdilla luokiteltu. Niinpä turpeen poltto nopeuttaa kasvihuoneilmiötä.

Yksinkertainen keino kasvihuoneilmiön ja sitä seuraavan holtittoman nopean ilmastonmuutoksen estämiseksi on siten luokitella turve uusiutuvaksi luonnonvaraksi. Asia hoituu EU-direktiivillä, jotka ainakin suomalaisten mielikuvissa ovat kaikkein arvokkaimmat ja pyhimmät kirjoitukset koko maailmassa. Kun EU-direktiivillä on määritelty turve uusiutuvaksi luonnonvaraksi, on täysin mahdoton ajatus, että sen jälkeen turpeen poltto edistäisi kasvihuoneilmiötä. Direktiivi näet kieltää sellaisen.

Itse asiassa myös kivihiili ja maaöljy uusiutuvat, vaikkakin erittäin hitaasti, paljon hitaammin kuin suomalaisten soitten turve. Kuitenkin ne uusiutuvat ja nekin voidaan siten luokitella uusiutuviksi energiavaroiksi. On tarpeetonta hiusten halkomista käyttää direktiivissä adjektiivin uusiutuva yhteydessä tarkennusta hitaasti. Selkeää ja yksinkertaista on puhua vain uusiutuvista energiavaroista. Näin voidaan määritellä uusiutuviksi energiavaroiksi myös kaikki fossiiliset polttoaineet: kivihiili, ruskohiili, maaöljy ja maakaasu.

Kun fossiiliset polttoaineet määritellään EU-direktiivillä uusiutuviksi energiavaroiksi, niiden polttaminen ei enää edistä kasvihuoneilmiötä. Näin pääosa kasvihuoneilmiön aiheuttajista saadaan eliminoiduksi ja kasvihuoneilmiö hidastuu murto-osaan entisestä ja ilmastonmuutos siinä mukana muuttuu niin hitaaksi, että sen havaitseminenkin on kyseenalaista.

Toivottavasti kasvihuoneilmiö saadaan pysäytettyä EU-direktiiveillä nopeasti, Suomen nykyisenä puheenjohtajakautena. Silloin Suomi jää historiankirjoihin yhden ihmiskunnan pahimman ongelman voittajana.

Joku voi tietysti epäillä, ettei kasvihuoneilmiötä pystytä pelkillä direktiiveillä pysäyttämään. Oman kokemukseni perusteella tuo huoli on täysin aiheeton. En ole vielä tavannut sellaista tahoa, joka olisi pystynyt uhmaamaan EU-direktiiviä ja selviytymään siitä voittajana.

UAT

<-PALUU PAGINA-PÄÄSIVULLE