Arvoisat kansalaiset!

Kära hamburgare!

 

Kannustavaan palkkaukseen

Nykyään kehitellään monia kannustavan palkkauksen muotoja; on tulospalkkioita, bonuksia ja optioetuja. Valitettavasti kaikki nämä kannustavan palkkauksen muodot on tehty ahneille ihmisille, jotka ajavat omia etujaan. Normaaleille ihmisille sopivia kannustavan palkkauksen muotoja ei juurikaan etsitä eikä sovelleta.

Yhteiskuntamme on kehittynyt ahneitten ihmisten ehdoilla, koska ahneet ihmiset ahnehtivat rahan lisäksi valtaa.  Vallanpitäjiksi on siten seuloutunut etupäässä ahneita ihmisiä.  Vanhan sanonnan mukaan varas luulee kaikkia varkaiksi ja samoin on ahneitten laita: ahne luulee kaikkia ahneiksi. Ahneet päättäjät luulevat noudattavansa yleistä mielipidettä tehdessään ahneille ihmisille mieleisiä päätöksiä, vaikka kyseessä on pienen, ahneen vähemmistön harhaluulo.

Normaali ihminen ajattelee aina ensisijaisesti yleistä etua ja toisten parasta ja vasta viimeksi omaa etuaan. Normaalin ihmisen työntekoa ei siten lainkaan kannusta mahdollisuus kasvattaa ansioitaan. Jos normaali ihminen on jonkin tavanomaisen kannustavan palkkauksen piirissä, hänen aikansa kuluu miettiessä, miten hän voisi välttää lisäpalkkiot. Palkanlisästä on näet se vaiva, että kasvanut palkka on myös kulutettava. Koska normaali ihminen ajattelee ensisijaisesti yleistä etua, kuluttaminen on hänelle vaikeaa. Hänen on kulutettava harkiten siten, että kuluttamisesta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa eikä ympäristön kuormitus lisäänny. Kerskakulutus on normaalille ihmiselle kauhistus.

Normaalille ihmiselle sopisi sellainen kannustava palkkaus- ja tehtäväjärjestely, jossa hänellä olisi suuri vapaus vaikuttaa oman työnsä sisältöön. Itsenäinen asema antaisi hänelle mahdollisuuksia toimia siten, että työ olisi inhimillisesti ja yhteiskunnallisesti hyödyllistä ja palvelisi koko ihmiskunnan etua.  Tästä normaali ihminen saisi työn iloa ja tekisi uutterasti työtä aikaansa ja vaivojansa säästämättä.

Toisinaan normaali ihminen on toki työtehtävissään itsenäisessä asemassa, mutta palkkaus on ongelma. Normaalin ihmisen palkan tulisi olla täysin riippumaton siitä, mitä hän tekee. Hänelle tulisi juosta sama, kohtuullinen palkka, vaikka hän ei tekisi mitään (silloin ei työstä olisi kenellekään vahinkoa) tai vaikka hän ponnistelisi kaikin voimin, uupumuksen rajoille asti mielenkiintoisten yleishyödyllisten hankkeitten parissa. Nykyisten kannustavien palkkausjärjestelmien aiheuttama palkankorotusten vaara vie normaaleilta ihmisiltä mahdollisuuden nauttia työstään täysipainoisesti.

Odotan suurella mielenkiinnolla, milloin tulopoliittisissa neuvotteluissa ryhdytään ajamaan sopivia kannustavia palkkausjärjestelmiä myös normaaleille ihmisille.  Työmarkkinajärjestöt ovat jo aivan tarpeeksi kauan ponnistelleet palvellakseen ahneita ihmisiä.

UAT

<-PALUU PAGINA-PÄÄSIVULLE