Arvoisat kansalaiset!

Kära hamburgare!

 

Nyt on aika auringon

Suomi aloittaa näinä päivinä Euroopan unionin puheenjohtajakautensa. Meidän Mattimme on nyt sitten puolen vuoden ajan supervallan johtaja. Olisi mukavaa saada jotain suurta aikaan tänä Suomen puolen vuoden pituisena suurvaltakautena.

Euroopan unioni ei paljoa suomalaisia kiinnosta eivätkä suomalaiset luota unioniin. Syynä on kaikenlainen turha pilkunviilaus, jota unionin piirissä harjoitetaan. Kurkkudirektiivi on yksi ihan vitsiksi asti noussut turhanpäiväinen säädös. Se on kuitenkin unionin tunaroinneista kaikkein pienimmästä ja harmittomimmasta päästä. Yhtenä unionin vitsauksena koetaan rahankierrätys EU:n kautta ja siihen liittyvä paperisota. Asialla on kuitenkin kiistattomat hyvät puolensa, sillä menettely työllistää miljoonittain eurooppalaisia pelkissä EU-projektien hallinnointitehtävissä, vaikka projekteissa ei hallinnoinnin lisäksi mitään muita toimintoja olisikaan.

Euroopan unionin suurin virhe on keskittyminen energia-asioissa lillukan varsiin. EU sijoittaa alkavalla ohjelmakaudella enemmän varoja ydinenergiatutkimuksiin kuin kaikkien muiden energiantuotantotapojen tutkimukseen yhteensä. Ydinenergiatutkimuksessa on mukana niin fissio kuin fuusiokin. Tämä on vahingollinen harha-askel, joka on järjetön samanaikaisesti sekä lyhytnäköisyytensä että kaukokatseisuutensa takia.

Fissioydinvoimalat ovat auttamatta vanhanaikaisia ja keskittyvät hyödyntämään maapallon uraanivaroja, jotka ovat niin pienet, ettei niillä ole merkitystä edes yhden ihmisiän pituiseksi ajaksi. Fuusioydinvoimala taas tarkoittaa auringon rakentamista maan päälle ja se on niin vaikea tehtävä ja edistyy niin hitaasti, ettei silläkään voi olla mitään merkitystä meidän eikä tulevien lähisukupolvien kannalta. Energiantuotanto-ongelmat ovat kuitenkin hyvin akuutteja ja vaatisivat ripeitä toimia kestävän tilanteen saavuttamiseksi.

On hullua yrittää rakentaa fuusioydinvoimala, kun meillä on jo nyt käytettävissämme riittävän suuri toimiva fuusioreaktori juuri sopivan matkan päässä maapallolta: aurinko. Tiedeyhteisöä kiinnostaa likimain mahdottomien tehtävien ratkaisu ja maanpäällinen fuusioreaktori. Aurinkoenergian hyödyntäminen on niin helppoa, ettei se kiinnosta tutkijoita.

Ihmiskunta osasi hyödyntää Albert Einsteinin teoriat massan muuttamisesta energiaksi parissakymmenessä vuodessa ja rakensi ensimmäisenä teorian sovelluksena atomipommin. Einsteinin teoretisoima valosähköilmiön kvanttimekaaninen selitys on kuitenkin jäänyt edelleen laajasti hyödyntämättä, vaikka teoria on jo yli sata vuotta vanha.

Aurinko säteilee maapallolle yhdessä tunnissa paljon enemmän energiaa kuin ihmiskunta ehtii kuluttamaan kokonaisessa vuodessa. Sen muuttaminen sähköksi tai lämmöksi olisi naurettavan yksinkertaista ja helppoa. Hommaa ei kuitenkaan hoideta ja luulen lopulta ymmärtäväni, mistä se johtuu.

Maapallon niukat maaöljy-, maakaasu- ja kivihiilivarat on otettu käyttöön ja kulutetaan nopeasti loppuun. Noilla energiavaroilla on omistajat, jotka rahastavat myymällä energiavarojaan.  Fossiilisten energiavarojen omistuksesta jopa soditaan. En ole löytänyt selitystä, millä perusteella joku väittää esimerkiksi öljylähteitä omiksi aikaansaannoksikseen ja siten saa omistukselleen oikeutuksen.

Sama periaate kuin fossiilisten polttoaineiden hyödyntämisessä toimisi varmasti myös auringon tapauksessa. Aurinkoenergiaa hyödynnettäisiin tehokkaasti, jos joku tai jotkut omistaisivat auringon. Aurinkoon on kuitenkin vaikea mennä piirtelemään tontinrajoja valtauksille. Tämän ongelman ratkaisemisessa olisi ideaa Suomen EU-puheenjohtajakauden tavoitteeksi.

Suomen pitäisi organisoida kansainvälinen huutokauppa, jolla aurinko myytäisiin voitonhimoisille kapitalisteille. Koska aurinkoon on vaikea piirtää rajoja, siitä voitaisiin myydä prosentuaalisia osuuksia. Suomen pitäisin ensin todeta, että EU omistaa auringon, jolloin huutokaupan tulot saataisiin järkevällä tavalla EU:n käyttöön kulutettavaksi kaikenlaisissa tarpeettomissa mutta hyvin työllistävissä projekteissa.

Kun edes yksi promille auringosta saataisiin myytyä kapitalisteille, nämä rakentaisivat muutamassa vuodessa toimivan aurinkoenergiaa hyödyntävän teknologian, sillä muuten ne eivät pystyisi auringon säteilyä myymään eivätkä rikastuisi sijoituksellaan. Näin ihmiskunta siirtyisi hujauksessa ja ihan luonnostaan, markkinavoimien vetämänä, kestävään energiantuotantoon. Fuusioreaktori voitaisiin rakentaa maapallolle hyvissä ajoin ennen auringon sammumista eli sitä tarvitaan vasta viiden miljardin vuoden kuluttua. Maanpäällisen fuusioenergian turvin maapallo voitaisiin sitten kuljettaa jonkun nuoremman auringon kiertolaiseksi.

UAT

<-PALUU PAGINA-PÄÄSIVULLE