Arvoisat kansalaiset!

Kära hamburgare!

 

Säädökset kuntoon

Suomi on ollut Euroopan Unionin mallioppilas, joka kunnioittaa syvästi kaikkia EU:n normeja ja direktiivejä. Muualla Euroopassa noihin normeihin suhtaudutaan paljon huolettomammin ja suurpiirteisemmin kuin meillä. Tänä syksynä Suomessa on lopulta onnistuttu luomaan menettelytapa, jolla jatkossakin pystytään huolehtimaan kirjaimellisesti kaikkien EU-säännösten noudattamisesta.

Uudesta tekijänoikeuslaista oli vähällä tulla tahra Suomen mallioppilaan maineeseen. Näinä päivinä hyväksyttävän uuden lain mukaan yksityinenkään kansalainen ei saa kopioida laillisesti hankkimaansa äänitettä tai elokuvaa edes omaan käyttöönsä. Niinpä asiakas ei saa tehdä ostamastaan CD-levystään edes varmuuskopiota eikä kopioida CD:n sisältöä toiseen formaattiin kuunnellakseen ostamaansa mielimusiikkia vaikkapa MP3-soittimella tai vanhanaikaisella kasettisoittimella.

Suomalaiset päättäjät ovat kulttuuriministeri Karpelan johdolla tulleet sellaiseen päätelmään, että tuollainen laki sopisi tarkasti ja kirjaimellisesti yhteen tekijänoikeuksia koskevan EU-direktiivin kanssa. Uusi tekijänoikeuslakimme on kuitenkin terveen järjen ja kansalaisten yleisen oikeustajun vastainen. Eräs lain ongelmista on, että se tekisi paljon myydyt MP3-soittimet käyttökelvottomiksi.  Niinpä eduskunnassammekin alkoi esiintyä harmiteltavaa niskurointia. Suuri joukko kansanedustajia halusi muuttaa lakia siten, että kopiointi yksityiskäyttöön sallittaisiin.

Hallituksellemme tuli hätä. Järjettömän EU-direktiivin noudattamista ei saanut vaarantaa liiallisella ajatustoiminnalla. Niinpä kehiteltiin aivan uusi lainsäädännöllinen innovaatio. Jo aiemmin Suomessa on kehitelty lakeja, joita ei pystytä valvomaan ja joiden rikkomisesta ei rangaista. Noiden lakien noudattamista on kuitenkin toivottu.  Nyt mennään paljon pitemmälle. Uuden tekijänoikeuslain saatteeksi eduskunta hyväksyy ponnen, jonka mukaan lakia ei ole tarkoitettukaan noudatettavaksi, vaan se on säädetty pelkästään näennäisen EU-normiston noudattamisen vuoksi.

Idea on loistava ja sitä voisi soveltaa laajasti. Seuraavaksi voitaisiin säätää laki, jolla kunnat velvoitettaisiin huolehtimaan siitä, että kaikki kuntalaiset ovat terveitä ja pysyvät terveinä. Niinikään voisimme säätää lain, jolla kaikenlainen vesien, maaperän ja ilmakehän pilaaminen kiellettäisiin ja yrityksille ja maatiloille määriteltäisiin kemikaalien päästörajoiksi tasan nolla. Voisimme myös päättää, että vaikkapa yksinkertaisuuden vuoksi jälleen kunnat velvoitettaisiin työllistämään kaikki työikäiset asukkaansa.  Lakien saatteeksi hyväksyttäisiin sitten ponnet, joissa todettaisiin, ettei lakeja tarvitse noudattaa, vaan ne on tehty nimenomaan rikottaviksi.

Tilastotiedot Suomesta kohentuisivat kummasti. Pian todettaisiin, että kaikki suomalaiset ovat jo lakisääteisesti terveitä, ympäristöä ei pilata Suomessa lainkaan ja kaikilla suomalaisilla on töitä. Suomen maine maailmalla kasvaisi kohisten. Niinpä ulkomaiset sijoittajat kiinnostuisivat Suomesta ennen näkemättömällä tavalla. Tänne investoitaisiin suunnattomasti ja hyvinvointimme kasvaisi. Niinpä nuo lait, jotka oli alkuaan tarkoitettu vain hämäykseksi, alkaisivat suurelta osin toteutuakin.

UAT

<-PALUU PAGINA-PÄÄSIVULLE