KLUBIN JÄSENLUOKAT     

 

Urho-klubissa on käytössä 2 + 5 jäsenluokkaa. Alimpana hierarkiassa ovat NUORISOJÄSENET ja KISÄLLIT, luokattomat jäsenet, jotka ovat ensimmäisen vuotensa ns. koeajalla (nuorisojäsenet 15. ikävuoteensa saakka). Seuraavaksi tulevat NOVIISIT, jotka ovat jo varsinaisia jäseniä. Sen jälkeen arvoasteikolla seuraavana ovat JUNIORIT, sitten SENIORIT ja sitten tulevat kaikkein korkeimmalle yhteiskunnassamme rankattuna (öhöm) KUNNIA-JÄSENET eli URHOT. Toki meillä on jäsenluokka heidänkin yläpuolellaan: RITARIT.

Klubiin hyväksytyllä henkilöllä on mahdollisuus yletä klubissa normaalisti vain yksi porras kerrallaan aina Kunnia-jäseneksi saakka. Minimi ylennysväli on yksi (1) vuosi. Kisällinä joutuu kuitenkin olemaan vain seuraavaan 3.9. päivämäärään saakka, ellei mitään asiaan negatiivisesti vaikuttavaa tällä "koeajalla" ole sattunut. Mikäli klubiin kuuluvalla alemman luokan jäsenellä on riittävästi meriittejä, joista yksi, eikä suinkaan vähäisin, on hiuskerroin, hänet voidaan ylentää hallituksen päätöksellä seuraavaksi ylempään luokkaan. Ylennys astuu voimaan seuraavana 3.9. päivämääränä.

Jäsenistöä voidaan palkita ylennysten lisäksi mm, kunniamerkein ja mitalein. Kisällille mitali voidaan myöntää vain erikoisen painavista syistä. Kaikista päätöksistä, myös ylennyksiä koskevista, vastaa klubimme itsevaltias despoottihallitus.

Klubimme jäsenluokat ovat seuraavat :

Jos yllä oleva linkki ei avaudu, tarvitset Adoben Reader-ohjelman. Saat sen ilmaiseksi klikkaamalla tästä:

0.  Nuoriso-jäsenet

Tähän kastittomaan luokkaan kuuluvat kaikki klubin uudet jäsenet, joiden ikä liittymishetkellä on alle 15 vuotta. Liittymisen edellytyksenä on luonnollisten vaatimusten lisäksi huoltajan suostumus jäseneksi liittämiselle. Nuorisojäsen voidaan ottaa klubin varsinaisiksi jäseniksi hänen 15. syntymäpäivänsä jälkeisenä seuraavana klubin vuosipäivänä (3.9.), mikäli häntä ei ole sitä ennen muilutettu.

Nuorisojäsenen muiluttaminen johtaa aina erottamiseen klubista. Erotettua henkilöä voidaan perustelluista syistä ehdottaa uudelleen klubin jäseneksi aikaisintaan yhden vuoden kuluttua. Nuorisojäsen ei ole oikeutettu kaikkiin klubin jäsenetuihin. Luokkakertoimena käytetään hiuskerrointa, joka on 1,20. Nuorisojäseneltä ei peritä jäsenmaksua.  

1.      Kisällit

Tähän kastittomaan luokkaan kuuluvat aluksi kaikki klubin uudet jäsenet. Heidät voidaan ottaa klubin varsinaisiksi jäseniksi seuraavana klubin vuosipäivänä (3.9.), mikäli heitä ei ole sitä ennen muilutettu. Kisällin muiluttaminen johtaa aina kisällin erottamiseen klubista. Erotettua henkilöä voidaan perustelluista syistä ehdottaa uudelleen klubin jäseneksi aikaisintaan yhden vuoden kuluttua. 

Kisälli ei ole oikeutettu kaikkiin klubin jäsenetuihin.  Jäsenmaksu tulee kuitenkin maksaa (tällä hetkellä 1,2 x 5,00€ eli 6,00€)! Luokkakertoimena käytetään hiuskerrointa, joka on 1,20. Todistukseksi jäsenyydestään kisälli saa jäsenkirjan pronssisin leijonamerkein varustettuna.

2.      Noviisit

Tähän luokkaan asti voivat, ilman muita meriittejä kuin hiuskerroin, yletä kaikki klubin jäsenet, joilla on luonnonkauniit (kateellinen huomautus) hiukset, eikä edes alkavaa kaljuuntumista. Noviisi ei ole oikeutettu kaikkiin jäsenetuihin, kuten edulliseen klubisormukseen (voi kuitenkin ostaa sormuksen luokkakertoimella kerrottuna). Luokkakertoimena käytetään hiuskerrointa, joka on 1,20. Jäsenmaksu on siis sama kuin Kisällillä eli 6 €. Todistukseksi jäsenyydestään noviisi saa kunniakirjan kultaisin leijonamerkein varustettuna.

3.      Juniorit

Tähän luokkaan asti voivat, ilman muita meriittejä kuin hiuskerroin, yletä kaikki ne klubin jäsenet,  jotka ovat varustettuja kunniakkaalla 50-luvun Kekkos-kampauksella. Juniorikaan ei ole oikeutettu ihan kaikkiin jäsenetuihin, kuten edulliseen klubisormukseen (voi kuitenkin ostaa sormuksen luokkakertoimella kerrottuna). Luokkakertoimena käytetään hiuskerrointa, joka on 1,10. Jäsenmaksuksi tulee siis 5,50 €. Todistukseksi jäsenyydestään juniori saa kunniakirjan kultaisin leijonamerkein varustettuna.

4.      Seniorit

Tähän luokkaan asti voivat, ilman muita meriittejä kuin hiuskerroin, yletä kaikki ne klubin jäsenet, jotka ovat varustettuja kunnioitusta herättävällä täyskaljulla. Hiuksia saa olla maksimissaan saman verran kuin kulmakarvoja. Minimiaikarajaa täyskaljun käytölle ei ole. 

Tähän klubiluokkaan EI voi päästä ilman luotettavaa kuvallista todistusta em. kriteerien täyttymisestä. Seniori on oikeutettu kaikkiin klubin jäsenetuihin, kuten edulliseen klubisormukseen. Luokkakertoimena käytetään hiuskerrointa, joka on 1,05. Jäsenmaksuksi tulee siis 5,25 €. Todistukseksi jäsenyydestään seniori saa kunniakirjan kultaisin leijonamerkein varustettuna.

5.      Kunnia-jäsenet eli Urhot

Tähän luokkaan asti voivat, ilman muita meriittejä kuin hiuskerroin, yletä kaikki ne klubin jäsenet, jotka ovat varustettuja erittäin suurta kunnioitusta herättävällä täysleveällä jakauksella. Täysleveää jakausta tulee kantaa kunniakkaasti ja todistetusti vähintään täydet 365 vuorokautta yhtäjaksoisesti ennen tähän luokkaan ylentämistä.

Tähän klubiluokkaan voi päästä ainoastaan kutsuttuna. Kutsujina täytyy olla vähintään kaksi (2) tähän luokkaan ennestään kuuluvaa klubin jäsentä. Perustajajäsenet kuuluvat automaattisesti tähän luokkaan. Mikäli tämän luokan jäsen käyttää muuta kuin täysleveää jakausta yli 90 päivää yhtäjaksoisesti, hänen luokkakelpoisuutensa arvioidaan uudelleen hallituksessa. Tällöin hänet voidaan tarvittaessa muiluttaa luokkaan neljä (4).

Kunnia-jäsen eli URHO on oikeutettu klubin kaikkiin jäsenetuihin, kuten edulliseen klubisormukseen. Luokkakertoimena käytetään Urho-kerrointa, joka on 1,00. Tähän luokkaan kuuluvia jäseniä tulee kohdella erittäin suurta arvokkuutta osoittavalla tavalla ja kutsua häntä julkisellakin paikalla (?) kunnianimellä URHO + etunimi. Jäsenmaksu on naurettavat 5,00 €/vuosi. Todistukseksi jäsenyydestään URHO saa kunniakirjan kultaisin leijonamerkein ja leijona-leimoin varustettuna.

6.      Ritarit

Tähän luokkaan siirtyvät ne patrioottiset Urho-klubin jäsenet, jotka voivat olla enää hengessä mukana toiminnassamme: tähän klubiluokkaan pääsy vaatii uhrauksista suurimman.

RITARI-luokan jäsenellä ei ole enää vastuuta mistään, eikä jäsenmaksua peritä. Klubijäsenyys tässä luokassa on ikuinen. Tähän luokkaan kuuluvia jäseniä tulee muistella aina erittäin suurta arvokkuutta osoittavalla tavalla ja kutsua heitä kunnianimellä Sir + etunimi tai sukunimi.

 

Sivusto © Juha Räty