KLUBIN HALLITUS     

                    

            KLUBIN HALLITUS MUODOSTUU KUNNIAJÄSENISTÄ eli URHOISTA ja SYLVEISTÄ

Tähän hallituksen muodostavaan Urho-luokkaan asti voivat yletä ilman muita meriittejä ne klubin jäsenet, jotka ovat varustettuja erittäin suurta kunnioitusta herättävällä täysleveällä jakauksella. Täysleveää jakausta tulee kantaa kunniakkaasti ja todistetusti vähintään täydet 365 vuorokautta yhtäjaksoisesti. Tämän jälkeen henkilö voidaan ylentää hallituksen niin päättäessä Kunniajäseneksi eli Urhoksi, jolloin hän saa mahdollisuuden päästä myös klubin hallitukseen. Tähän luokkaan voidaan ylentää siis myös muihin saavutuksiin ja meriitteihin, kuin täysleveä jakaus, pohjautuvilla merkittävillä syillä!

Tähän klubiluokkaan voi YLETÄ ainoastaan kutsuttuna. Kutsujina täytyy olla vähintään kaksi (2) tähän luokkaan ennestään kuuluvaa klubin jäsentä. Kunniajäsenten eli Urhojen lukumäärä pidetään erittäin rajoitettuna, tällä hetkellä se on vain kolmetoista; määrää nostettiin viime kerralla kahdestatoista kolmeentoista. Asiasta päättää itsenäisesti despootti-hallitus, kuten kaikista muistakin klubin asioista. Asiat päätetään hallituksen kokouksissa, joista EI pidetä erillisiä pöytäkirjoja. Asiat hoidetaan hallituksen jäsenten toimesta muistinvaraisesti, ja ne myös hoidetaan (näiden Urhojen, engl. MP, muistihan on erehtymätön). Klubin virallisissa toimissa noudatetaan tiukasti voimassa olevia klubin sääntöjä, joskin despootti-hallituksen rajattomaan toimivaltaan kuuluu mahdollisuus poiketa perustellusta syystä (perustelut arvioi hallitus itse) ilmoitetuista säännöistä.

Klubin perustajajäsenet kuuluvat automaattisesti Urho-luokkaan.

URHO-luokan jäsenellä, mikäli hän istuu myös hallituksessa, on klubin jäsenistä kaikista laajin vastuu. Hallituksessa ollessaan hän voi ja hänen täytyy osallistua mm. kaikkien kurinpidollisten toimien määräämiseen, ylennysten myöntämiseen, uusien jäsenten hankintaan yms. klubin toimintaan.

URHO-luokan jäsenet muodostavat keskuudestaan klubin toimivan hallituksen. Klubin toiminnan alkuvuosina jäsenistön määrän kasvettua päätettiin, että mikäli Urho-luokan jäsenmäärä kasvaa suureksi, voimassa oleva hallitus päättää, kuuluvatko kaikki Urhot automaattisesti hallitukseen vai eivät. Ja tätä sääntöjen em. kohtaa onkin jo sovellettu siten, että kaikki Urhot eivät enää syksystä 2007 lähtien ole muodostaneet klubin hallitusta. Klubin hallitus muodostetaan Urho-luokan jäsenistä ja valinnan tekee aina istuva hallitus. Meillä on siis nykyisin huomattavasti enemmän Urhoja ja Sylvejä kuin hallituksessa on jäseniä. Nykyisen hallituksen jäsenmäärä on kuusi.

Jäsenmaksu Urhoille on 1,00 x 5 € eli 5,00 € vuodessa. 

Alla kuvia klubin hallituksesta sekä kunniakirja:

Urho Juha, perustajajäsen, FM, MP., Vice President

Urho Alpo, MP. Virkavapaalla

Urho Olavi, MP, SVR M I

Urho Heikki, MP.

Sylvi Elina, MP.

Urho Markku, MP.

 

Suurenna klikkaamalla

 Jos yllä olevakunniakirja ei avaudu, tarvitset Adoben Reader-ohjelman. Saat sen ilmaiseksi klikkaamalla tästä:  

            Sivusto © Juha Räty